ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja VIII
Data: 25 kwietnia 2019
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (77.98 KB)

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia, że 25 kwietnia 2019 r., o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice, Plac Wolności 5 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w 2018 roku  (druk) (2332.4 KB).

3. Ocena zasobów pomocy społecznej  (druk) (40818.12 KB).

4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach na kadencję 2019-2023  (nr 1) (2829.52 KB),
 • dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty  (nr 2) (1492.89 KB),
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (nr 3) (1011.17 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Fabrycznej w Mysłowicach  (nr 4) (789.42 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Cedrowej  (nr 5) (1051.62 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Topolowej  (nr 6) (703.8 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Hutniczej w Mysłowicach  (nr 7) (624.74 KB),
 • nadania nazwy ulica Alpejska dla nowej ulicy biegnącej od ulicy Elizy Orzeszkowej w kierunku południowo – wschodnim w Mysłowicach  (nr 8) (810.57 KB),
 • planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r.  (nr 10) (228.56 KB),
 • planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 roku  (nr 11) (173.28 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok  (nr 14) (1557.76 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 15) (3921.11 KB).

5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

6. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

7. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza w Mysłowicach w latach 2019 – 2023  (nr 9) (1681.85 KB),
 • określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie miasta  (nr 13) (59.86 KB),
 • rozpatrzenia skargi Pani G. M. oraz Pana R. U. na bezczynność Prezydenta Miasta  (nr 12) (56.16 KB).

8. Wnioski i oświadczenia Radnych.

9. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa