ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja IV
Data: 3 stycznia 2019
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (47.38 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 3 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2019 r. wraz z autopoprawkami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice wraz z autopoprawkami.

 4. Zamknięcie sesji.

Sesja V
Data: 31 stycznia 2019
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (535.52 KB)
Wynik głosowania: Załącznik (8657.76 KB)

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 r.  (projekt protokołu) (180.72 KB)

3. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • zmiany Uchwały nr LVI/838/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.  (nr 1) (457.98 KB),
 • delegowania radnych do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  (nr 2) (39.92 KB),
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2018 rok  (nr 6) (910.13 KB),
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023  (nr 3) (549.15 KB),
 • uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2019  (nr 7) (4181.3 KB),
 • ustalenia roku 2019 na terenie Miasta Mysłowice Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego  (nr 8) (237.76 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na okres 11 lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Józefa Kokota  (nr 9) (423.74 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego tryby zawarcia na okres 10 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Mysłowicach przy ul.Rzemieślniczej  (nr 10) (366.84 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,położonej w Mysłowicach przy ul.Cedrowej  (nr 11) (500.22 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach przy ul.Dolnej  (nr 12) (545.25 KB),

4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

5. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

6. Sprawy bieżące Rady Miasta w tym:

 • przyjęcie planów pracy Rady Miasta i jej organów.
 • rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Mysłowicach  (nr 13) (249.58 KB),
 • rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  (nr 14) (284.56 KB),
 • przyjęcia rezygnacji z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mysłowice  (nr 15) (163.53 KB),
 • wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mysłowice  (nr 4) (148.69 KB),
 • wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mysłowice do wykonywania czynności związanych z podróżą służbową w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta  (nr 5) (244.96 KB),
 • zmiany Uchwały Nr II/9/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  (nr 16) (171.53 KB),
 • zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju  (nr 17) (169.67 KB),
 • upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o informację na temat kandydatów na ławnika sądowego  (nr 18) (224.63 KB),
 • powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019  ( nr 19) (253.82 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LVI/1091/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Bończyk – Tuwima  (nr 20) (352.34 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LVI/1092/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Brzezinka  (nr 21) (318.71 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LVI/1093/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna  (nr 22) (333.55 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LVI/1095/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Janów Miejski – Ćmok  (nr 23) (382.33 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LVI/1096/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Kosztowy  (nr 24) (332.34 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LVI/1099/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Morgi  (nr 25) (297.3 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Bończyk – Tuwima  (nr 26) (207.72 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Brzezinka  (nr 27) (205.98 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna  (nr 28) (204.84 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Dziećkowice  (nr 29) (205.55 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Janów Miejski – Ćmok  (nr 30) (207.85 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kosztowy  (nr 31) (202.96 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Krasowy  (nr 32) (205.7 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Larysz – Hajdowizna  (nr 33) (220.25 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ławki  (nr 34) (200.22 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Morgi  (nr 35) (204.12 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Mysłowice – Centrum  (nr 36) (206.22 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Piasek  (nr 37) (203.08 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Stare Miasto  (nr 38) (204.95 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Szopena – Wielka Skotnica  (nr 39) (210.11 KB),
 • zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła  (nr 40) (204.01 KB),

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa