ePUAPSEKAPSilesia

Wyniki badań jakości wody

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
8 sierpnia 2018 Orzeczenia o jakości wody do spożycia z sieci wodociągowej na terenie miasta Mysłowice w miesiącu czerwcu 2018.
8 sierpnia 2018 Wyniki badań wody za lipiec 2018 r.
1 sierpnia 2018 Zgodnie z art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach wyniki badań laboratoryjnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w miesiącu czerwcu 2018 r.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa