ePUAPSEKAPSilesia

Ochrona środowiska w Mysłowicach

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Obiekty przyrodnicze pod ochroną prawną
Na terenie miasta Mysłowice nie ma obszarów z mocy ustawy o ochronie przyrody. Ochronie podlegają pojedyncze okazy drzew pomnikowych, uchwalone rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 września 2005 r. Nr 110:

 •   Dąb szypułkowy Quercus robur – wzgórze Grabina w Dziećkowicach;         
 • Lipa drobnolistna Tilia cordata – wzgórze Grabina w Dziećkowicach;
 • Buk pospolity Fagus sylvatica – teren Promenady;
 • Buk pospolity Fagus sylvatica – teren Trójkąta Trzech Cesarzy;
 • Klon pospolity Acer platanoides – teren Trójkąta Trzech Cesarzy.  

Dodatkowo Uchwałą Rady Nr LI/521/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2005 r. zostały ustanowione pomniki przyrody pięciu drzew z gatunku:

 • Dąb szypułkowy Quercus robur – teren Promenady;
 • Dąb czerwony Quercus rubra – teren Parku Zamkowego;
 • Klon pospolity Acer platanoides – teren Parku Zamkowego;
 • Klon jawor Acer pseudoplatanus – teren Parku Zamkowego;
 • Buk pospolity Fagus sylvatica – teren Grabiny.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2005 r. Nr 134, poz. 3312.

Oprócz wyżej wymienionych pomników przyrody, Uchwałą Nr XXIII/495/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. zostały ustanowione nowe pomniki przyrody trzech drzew z gatunku:

 • Buk pospolity Fagus sylvatica – Kompleks Leśny Mysłowice Słupna – 2 drzewa;
 • Lipa drobnolistna Tilia cordata – Kompleks Leśny Mysłowice Słupna.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30 maja 2008 r. Nr 99, poz. 2055.

 

Uchwałą Nr XXXIV/627/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 października 2012 r. został ustanowiony nowy pomnik przyrody z gatunku:

 • Dąb Szypułkowy Quercus robur – Mysłowice, rejon ul. Kosztowskiej

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2012 r., poz. 4898.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta