ePUAPSEKAPSilesia

Pozyskane fundusze

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Co to są Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności?

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Fundusz Spójności (FS) jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności otrzymują kraje, a nie regiony, tak jak to jest w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 proc. średniej w państwach Unii Europejskiej.

W jaki sposób zorganizowany jest system wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce?
Aby było możliwe wykorzystanie środków z EFRR, EFS oraz FS, przygotowane zostały programy, które opisują kto i na co może otrzymać dotację. W obecnej perspektywie budżetowej 2007-2013 funkcjonują  następujące Programy Operacyjne (PO):

Zależności pomiędzy funduszami strukturalnymi a programami operacyjnymi na lata 2007 - 2013 przedstawia  SCHEMAT (2924.7 KB)

W jaki sposób Gmina Miasto Mysłowice pozyskuje fundusze europejskie?  KROK PO KROKU  (2968.66 KB)

 

Gdzie po informację o funduszach europejskich 2014-2020?

Zespół Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Mysłowice podpowiada, gdzie najłatwiej uzyskać informację „z pierwszej ręki” o wsparciu w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020  .::Wicej::.

 

Przydatne linki:

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa