ePUAPSEKAPSilesia

Ważne telefony

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 222 28 12, 32 222 15 44
e-mail: mysmops@poczta.onet.pl
www: http://www.mops.myslowice.pl
dyrektor: Sylwia Komraus

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Powstańców 9 

tel. 32 627 15 01

 

Czas pracy: 7:30 - 15:30

Punkty przyjęć pracowników socjalnych:

 • ul. Świerczyny 1
 • ul. Brzezińska 21
 • ul. Kosztowska 55
 • ul. Piastów Śląskich 8
 • ul. Długa 85

Jednostki działające w ramach struktury organizacyjnej MOPS:

 • Tymczasowe Schronienie dla bezdomnych mężczyzn ul. Strażacka 9
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Gwarków 24
 • Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” ul. Świerczyny 1
 • Miejski Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ul. Brzezińska 21
 • Mieszkania wspólnotowe
 • Mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

Informacje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadana określone w ustawie o pomocy społecznej oraz wynikające z innych aktów prawnych. Udziela pomocy w formie:

 1. Pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego
 2. Przyznawania i wypłacania:
  • Zasiłków celowych
  • Zasiłków okresowych
  • Zasiłków stałych
 3. Organizowania usług opiekuńczych
 4. Kierowania do domów pomocy społecznej
 5. Pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
 6. Pomocy pieniężnej dla kombatantów
 7. Dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych
 8. Dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się
 9. Dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w podmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 10. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych
 11. Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach pełni jednocześnie funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Lokalizacja na mapie:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta