ePUAPSEKAPSilesia

Nieodpłatna pomoc prawna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wdrożenie bezpłatnej pomocy prawnej umożliwia ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W Mysłowicach powstały trzy punkty, w których porady mogą zasięgnąć wszystkie uprawnione osoby. Każdy zainteresowany może wybrać dowolny punkt na terenie miasta.

  • Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij), osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobiety w ciąży.

  • Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

  • Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.   Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

PUNKTY NA TERENIE MYSŁOWIC

  1. Adwokaci – ul. Laryska 5 (od dnia 3 kwietnia 2018 r. ul. Laryska 7 budynek ORO), radcowie prawni – ul. F. Kawy 12  zobacz harmonogram (22.65 KB)
  2. Fundacja Prawo Bliżej Ciebie - Pl. Wolności 4 pok 11  zobacz harmonogram (22.86 KB)

..:: PRZECZYTAJ WIĘCEJ O BEZPŁATNYCH PORADACH PRAWNYCH ::..

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa