ePUAPSEKAPSilesia

Organizacje pozarządowe

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach
23 września 2019

Prezydent Miasta Mysłowice zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Mysłowice do zgłaszania swojego kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach.

Każda organizacja może zgłosić do trzech kandydatów do Rady, w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego członka, przedkłada ona odpowiednią liczbę kart zgłoszeń.

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach jest dostępna w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Mysłowice – Kancelaria Prezydenta Miasta Zespół Dialogu ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice z dopiskiem Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego do dnia 08.10.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice).

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa