ePUAPSEKAPSilesia

Organizacje pozarządowe

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:

Kierując się potrzebami rozwijających się organizacji pozarządowych, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z 29 marca na czwartek, 5 kwietnia 2018 roku. Oferty będzie można przesyłać do godz. 16:15.

więcej
Szkolenie Księgowość i sprawozdawczość w NGO – zamknięcie roku 2018 
 
więcej
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.
więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poza. 862 z późn. zam.), w przypadku zatrudnienia lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

więcej

Pierwszego dnia marca otwarto nabór formularzy zgłoszeniowych do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (MBO). Każdy mieszkaniec Mysłowic, który ukończył 15. rok życia może złożyć swoją propozycję inwestycji lub wydarzenia, która po uzyskaniu przychylności mieszkańców, zostanie zrealizowana. Jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy będzie można się dowiedziec podczas warsztatów. Do wydania jest 1 mln zł.

więcej

 

Informujemy, iż Klub Olimpijczyka przy Szkole Sportowej w Mysłowicach im. Olimpijczyków Śląskich złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Olimpiada Przedszkolaków”.

więcej
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa