ePUAPSEKAPSilesia

Edukacja

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:

Urząd Miasta Mysłowice pozyskał środki unijne na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów klas IV-VII oraz doposażenie pracowni w 14 mysłowickich szkołach podstawowych. Koszt projektu to blisko 3 mln zł z czego 85% stanowią środki unijne, 5% dotacja z budżetu państwa, a wkład miasta to jedynie 10%. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2019 r.

więcej

W czwartek 28 września w mysłowickich szkołach odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta (MRM) VI kadencji (2017-2019). Kandydować i brać udział w głosowaniu mogą uczniowie szkół z klas dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ...

więcej

Do dnia 10 października br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta można składać wnioski o stypendia uznaniowe przyznawane w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”.

więcej

W tym roku uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 2017/2018 w Mysłowicach odbyła się w Szkole Podstawowej Sportowej im. Olimpijczyków Śląskich. Gości powitała Justyna Wojak, dyrektor placówki oraz Aleksandra Żołna, naczelnik Wydziału Edukacji, a uroczystość prowadził wiceprezydent Grzegorz Brzoska.

więcej

W Urzędzie Miasta Mysłowice (Biuro Podawcze), w terminie do 15 września br., można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018. O stypendia mogą się starać rodziny zamieszkujące w Mysłowicach, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.

więcej

Przedszkolaki z dwudziestki 1 września miały nie lada powód do świetnej zabawy. To wszystko za sprawą strażników miejskich, którzy przekazali maluchom podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze. W tym wszystkim pomagał im tak zwany autochodzik, zakupiony na potrzeby zajęć profilaktycznych przez miasto.

więcej
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa