ePUAPSEKAPSilesia

Dzikie wysypiska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zespół Ochrony Środowiska i Eksploatacji Górniczej w Wydziale Ochrony Środowiska prowadzi i nadzoruje sprawy dotyczące:
 
  • dzikich wysypisk, na których składowane są odpady inne niż komunalne w tym odpady niebezpieczne
 
 
Zespół Ochrony Środowiska i Eksploatacji Górniczej
ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 13 73
e-mail: srodowisko@myslowice.pl
 
 
Zespół Gospodarki Odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska prowadzi i nadzoruje sprawy dotyczące:
 
  • dzikich wysypisk, na których składowane są odpady komunalne
 
 
Zespół Gospodarki Odpadami
Plac Wolności 1, 41-400 Mysłowice
II piętro, pokój nr 4
tel.: (+48) 32 317 11 62 / (+48) 32 317 12 37
e-mail: smieci2013@myslowice.pl
 
Gmina usuwa zalegające odpady na działkach należących do gminy i Skarbu Państwa, natomiast w przypadku działek prywatnych ustala ich właścicieli, których zobowiązuje do usunięcia odpadów.
 
 
 
Całodobowo zgłoszenia przyjmuje również Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 32 316 00 40 lub 32 316 00 41.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa