ePUAPSEKAPSilesia

Rady Dzielnic

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Mysłowice podzielone są na 15 dzielnic i każda z nich reprezentowana jest przez Radę Dzielnicy. Tę z kolei tworzy 15 członków wybieranych podczas tzw. zebrań wyborczych co cztery lata.

Do zadań Rady Dzielnicy należy między innymi: opiniowanie ważnych, z punktu widzenia danej dzielnicy, dokumentów czy inwestycji, współdziałanie z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie dzielnicy oraz wspieranie inicjatyw społecznych.

Każda z Rad Dzielnic ma także do dyspozycji 50 tys. zł rocznie zabezpieczone w miejskim budżecie. Dowiedz się więcej o środkach Rad Dzielnic.


 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa