ePUAPSEKAPSilesia

Porzucone pojazdy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wydział Infrastruktury Miejskiej prowadzi i nadzoruje sprawy dotyczące:

  • pojazdów usuniętych z drogi  

Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym podmiot uprawniony (policja, straż miejska) wydaje dyspozycje usunięcia pojazdu, który utrudnia ruch lub stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu (pełną listę wskazań do usunięcia pojazdu określa art. 50a ust 1 i art. 130a ust 1 i 2 ww. Ustawy). Usunięty pojazd przechowywany jest na strzeżonym parkingu. Opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu określa Uchwała Nr II/20/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7668).

Całodobowo zgłoszenia przyjmuje również Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 32 316 00 40 lub 32 316 00 41.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa