ePUAPSEKAPSilesia

Bezdomne i martwe zwierzęta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Zespół Komunalny w Wydziale Infrastruktury Miejskiej prowadzi i nadzoruje sprawy (wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) dotyczące m.in.:

  • opracowywania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
  • zapobiegania bezdomności zwierząt,
  • zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
  • opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania,
  • uprzątnięcia oraz utylizacji zwłok zwierzęcych, zapewnienia pomocy lekarsko - weterynaryjnej w przypadkurannych i/lub chorych bezdomnych zwierząt domowych, zwierząt wolno żyjących,jak również poszkodowanym w wypadkach drogowych z udziałem zwierząt.

Zgłoszenia do Straży Miejskiej (32) 22-22-164.

Całodobowo zgłoszenia przyjmuje również Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 32 316 00 40 lub 32 316 00 41.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa