ePUAPSEKAPSilesia

Bezdomne i martwe zwierzęta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Zespół Komunalny w Wydziale Komunalnym prowadzi i nadzoruje sprawy dotyczące:

  • realizacji zadań wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt, w tym wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz usuwania martwych zwierząt z przestrzeni publicznej.

W celu zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Mysłowice gmina podpisała umowę ze schroniskiem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce działającym na terenie miasta. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mysłowice oraz ich transportem do schroniska zajmuje się Przedsiębiorstwo Usługowe "Best Partner", które świadzczy również usługi z zakresu zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych, transportu zwierząt leśnych do Pogotowia Leśnego zlokalizowanego w Mikołowie oraz w przypadku zwierząt rannych lub chorych zapewnienia im pomocy weterynaryjnej za pośrednictwem lecznicy weterynaryjnej.

 
Zespół Komunalny
Plac Wolności 2, 41-400 Mysłowice
pok.: 15
tel.: (+48) 32 317 13 39 lub (+48) 32 317 13 61
e-mail: n.rokicka@um.myslowice.pl lub k.ciesielska@um.myslowice.pl

 

Całodobowo zgłoszenia przyjmuje również Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 32 316 00 40 lub 32 316 00 41.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa