ePUAPSEKAPSilesia

Przycinka i wycinka drzew

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Sprawy związane z wycinką drzew reguluje art. 83 Ustawy o ochronie przyrody (link) z 16 kwietnia 2004 r. (ze zmianami z 20 lipca 2010 roku).

 

  • Jeżeli drzewo znajduje się na terenie gminy lub w pasie drogowym

Zespół Komunalny
Plac Wolności 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 2
tel.: (+48) 32 317 12 09

 

  • Jeżeli drzewo znajduje się na terenie prywatnym

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice
pok.: 3 (II piętro)
(+48) 32 31 82 047

 

 Wniosek (34.11 KB) o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. Powstańców1). Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub Decyzja o odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

..:: WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW ::..

 

Całodobowo zgłoszenia przyjmuje również Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 32 316 00 40 lub 32 316 00 41.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta