ePUAPSEKAPSilesia

Zgłoś problem!

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Jeżeli zauważyłeś na terenie miasta Mysłowice źle oznakowaną drogę, przewrócony lub nieczytalny znak albo niebezpieczne zapadlisko w jezdni możesz zgłosić ten fakt do Zespołu Administracji Drogowej w Wydziale Inwestycji i Administracji Drogowej.

Ten sam Wydział możesz poinformować również o niedziałającej sygnalizacji świetlnej lub awarii oświetlenia ulicznego. Sprawdź dane kontaktowe.

Informacje o bezdomnych i martwych zwierzętach przyjmuje Wydział Komunalny. Do tej komórki możesz zgłosić również porzucenie pojazdu na terenie miasta Mysłowice. Zobacz dane kontaktowe

Zgłoszenia o dzikich wysypiskach przyjmuje z kolei Zespół Gospodarki Odpadami w Wydziale Ochorny Środowiska.

W sprawie usunięcia drzewa zagrażającego życiu i zdrowiu, które znajduje się na terenie gminy, w pasie drogowym lub na terenie prywatnym możesz skontaktować się z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa