ePUAPSEKAPSilesia

Przyjęcia z obwodu i rekrutacja do szkół podstawowych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Nabór dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych rozpoczyna się 5 lutego 2018 r. i trwa do końca marca 2018 r. Obwody określone są w Załączniku nr 2 Uchwały nr XXXV/529/17 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Mysłowice do nowego ustroju szkolnego. (link)
W celu zapisania dziecka należy udać się do danej szkoły.

W przypadku jakichkolwiek pytań osoba do kontaktu: Aneta Stefanowicz Wydział Edukacji tel. 32 317 12 33.

Po tym czasie ruszy postępowanie rekrutacyjne dzieci do szkół spoza obwodu. Liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała Nr XXXIII/489/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa