ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 19:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

Konkurs na małe granty FIO w Województwie Śląskim

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako Operatorzy - zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”.

Zaproszenie na spotkania z mieszkańcami dot. niskiej emisji

Prezydent Miasta Mysłowice serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkania dotyczące problemu niskiej emisji w związku z kampanią „MYSŁOWICE WALCZĄ ZE SMOGIEM”, podczas których omówione zostaną dostępne formy dofinansowań do zmian systemów ogrzewania i poprawy energetycznej budynków mieszkalnych.

Sesja Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku.

Senioralne Środy z Mikrofonem

Senioralne Środy z Mikrofonem" to już stały punkt na kulturalnej mapie Mysłowic. Mysłowicka Rada Seniorów wraz z Mysłowickim Ośrodkiem Kultury zapraszają na kolejną odsłonę tego cieszącego się wciąż rosnącą popularnością wydarzenia.

MYSŁOWICE WALCZĄ ZE SMOGIEM

Smog jest to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami podczas niekorzystnych warunków pogodowych oraz dużej ilości zanieczyszczeń z kominków gospodarstw domowych. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzoalfapiren.

Posiedzenie Rady Sportu

Najbliższe posiedzenie Rady Sportu odbędzie się 17 lutego br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice. Spotkanie będzie otwarte, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Komunikaty i ogłoszenia

Jakość powietrza
Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Jakość powietrza
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowych średniego i niskiego napięcia wraz z zabudową stanowiska słupowego nN dla inwestycji pn: Modernizacja linii napowietrznej SN na terenach leśnych, przebudowa odcinka linii napowietrznej relacji GPZ Brzezinka – Fawent na linię kablową w Mysłowicach przy ul. Długiej na działkach nr 641/46, 1697/46, 1698/46, 1986/46, 714/46, 1140/48, 716/46, 719/42, 2014/42, 722/46, 726/46, 1946/46, 769/42, 1122/78, 1585/78, 1577/78”.
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jakość powietrza
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3”.
Jakość powietrza
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji nr 5/2020, znak IFIII.746.67.2019, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa linii kablowej nN 230/400V od stacji sN/nN Krasowy 2, do zestawu złączowo-pomiarowego – Dz. nr 2115/39, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 554/155; dz. nr 553/164; dz. nr 551/164; dz. nr 549/166; dz. nr 654/169 i dz. nr 561/169, k.m. 1, obręb Krasowy w Mysłowicach, w granicach terenów zamkniętych”.

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.2.2020.AJ Budowa parkingu „ Bike & Ride ” wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach, w tym: Część I – przejście podziemne Część II – drogowa

Treści stron

Telewizja ITVM.pl
Rekrutacja do przedszkoli
Przyjęcia z obwodu i rekrutacja do szkół podstawowych
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa