ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Aktualności

Konkurs i wystawa fotograficzna pn. „DZIADKOWIE WCZORAJ I DZIŚ”

Mysłowicka Rada Seniorów oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie i wystawie fotograficznej pn. „DZIADKOWIE WCZORAJ I DZIŚ”.

Pozytywnie o budżecie

Miasto Mysłowice otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok (Uchwała Nr 4200/V/189/2019 z dnia 11 grudnia br.) oraz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice (Uchwała Nr 4200/V/190/2019 z dnia 11 grudnia br.).

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 18:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

Śląscy samorządowcy domagają się sprawiedliwego finansowania

Zrekompensowanie ubytków we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym, zwiększenie wydatków z budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia oraz zabezpieczenie środków na pełne sfinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – to postulaty samorządów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP). Stanowiska w tej sprawie zostały przyjęte podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP, która odbyła się dziś w Rudzie Śląskiej.

Jarmark Świąteczny i Mikołajki 2019

Tegoroczny Jarmark na mysłowickim Rynku odbędzie się od 13 do 18 grudnia. To doskonała okazja do sprzedaży świątecznych ozdób, akcesoriów, smakołyków, a także wyjątkowych prezentów, które znajdą się niebawem pod choinką.

Wyniki konkursu plastyczno-fotograficznego „Powstania śląskie w moich oczach”

Konkurs fotograficzny przeznaczony był dla uczniów mysłowickich szkół ponadpodstawowych, natomiast konkurs plastyczny dla uczniów klas IV - VIII z mysłowickich szkół podstawowych. Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania organizowanego przez Urząd Miasta Mysłowice w Centralnym Muzeum Pożarnictwa 6 grudnia 2019 r. o godz. 11:00. Nagrodą główną w obu konkursach jest hulajnoga elektryczna.

Sesja Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia, że 28 listopada 2019 r., o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice, Plac Wolności 5 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

III Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych

W Urzędzie Miasta Mysłowice 25 listopada br. odbyło się III Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych. Forum jest stałym punktem współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi na trwałe wpisanym w coroczny kalendarz współpracy.

Komunikaty i ogłoszenia

Czas pracy UM Wigilia
Jakość powietrza
Jakość powietrza
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu Kosztowskiego wód opadowych trzema istniejącymi urządzeniami wodnymi stanowiącymi wyloty służące do wprowadzania wody do wód rowu Kosztowskiego.
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do cieku Bolina Południowa II, na działce o nr ewidencyjnym: 2835/40 obręb 0007 Mysłowice w Mysłowicach oraz na korzystanie z wód w ramach usług wodnych poprzez odprowadzanie do cieku Bolina Południowa II.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej n/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Mysłowicach przy ul. Janowskiej/Jasińskiego działki nr: 2316/140, 5736/161, 2318/140, 5678/161, 1623/140, 1626/146”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej n/c Dz110 PE w Mysłowicach przy ul. E. Orzeszkowej na działkach nr: 495/71, 496/71, 1087/43, 1086/43, 1084/43”.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 49/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Mysłowicach przy ul. Katowickiej, działki nr 6058/138, 7534/138, 7535/138, 8415/138, 7737/124 obręb 0007 Mysłowice karta mapy 3”.
Zapytanie cenowe na świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyn w drodze oględzin i wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie administracyjnym Miasta Mysłowice
Jakość powietrza

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.28.2019.AO "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Mysłowicach"
IM.272.1.69.2019 - Oznakowanie pionowe dróg powiatowych. Oznakowanie pionowe dróg gminnych.
PI.272.2.34.2019 - Wymiana uszkodzonych słupów doświetlających przejścia dla pieszych przy ul. N. Bończyka
IM.272.1.59.2019 - „Remont Miejsc Pamięci Narodowej – remont wraz ze zmianą lokalizacji pomnika znajdującego się przy ul. Stadionowej 2”
ZP.271.1.27.2019.AJ - Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych. Część I - Lekki samochód ratowniczy. Część II - Quad wraz z przyczepka i modułem ratowniczym.
IM.272.1.67.2019 - „Zabezpieczenie i remont muru Cmentarza Żydowskiego- własność Skarbu Państwa”

Treści stron

Telewizja ITVM.pl
Jakość powietrza
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa