ePUAPSEKAPSilesia

Młodzieżowa Rada Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice liczy do 23 członków, a jej kadencja trwa dwa lata, licząc od dnia wyborów.

Nabór kandydatów do Rady rozpoczyna się od dnia ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze kandydatów poprzez podanie go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Miasta Mysłowice www.myslowice.pl.

Kandydatem do Rady może być każdy uczeń mysłowickiego gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który wypełnił i złożył w Urzędzie Miasta Mysłowice odpowiedni formularz zgłoszeniowy w terminie naboru kandydatów. Ostateczny skład Rady tworzą ci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet lub wynagrodzenia.

 

   Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice V kadencji

 
 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta