ePUAPSEKAPSilesia

Pojemniki i worki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Mysłowice:

 • dostarcza pojemniki i worki na odpady;
 • opisuje pojemniki przez umieszczenie odpowiedniej nalepki;
 • dostarcza opisane worki w odpowiednich kolorach i liczbie;
 • utrzymuje pojemniki w należytym stanie technicznym i porządkowym;
 • utrzymuje pojemniki w należytym stanie sanitarnym.

 

 • Nieruchomości jednorodzinne:
 1. papier - worek w kolorze niebieskim
 2. metale i tworzywa sztuczne - worek w kolorze żółtym
 3. szkło - worek  kolorze zielonym
 4. BIO - worek kolorze brązowym
 5. pozostałe z selektywnej zbiórki - pojemnik w kolorze srebrym
 • Nieruchomości wielorodzinne:
 1. papier - pojemnik w kolorze niebieskim
 2. metale i tworzywa sztuczne -  pojemnik w kolorze żółtym
 3. szkło -  pojemnik  kolorze zielonym
 4. BIO - pojemnik kolorze brązowym
 5. pozostałe z selektywnej zbiórki - pojemnik w kolorze srebrym

Istnieje możliwość wyposażenia kilku nieruchomości we wspólne pojemniki. Chęć taką właściciele tych nieruchomości powinni zgłosić solidarnie i pisemnie do Zespołu Gospodarki Odpadami oraz dołączyć mapkę z nr. ewidencyjnym działki oraz zaznaczeniem dokładnej lokalizacji ustawienia wspólnych pojemników.

 

Urząd Miasta Mysłowice

Zespół Gospodarki Odpadami
Plac Wolności 1, 41-400 Mysłowice
II piętro, pokój nr 4
tel. (+48) 32 31 71 237
tel. (+48) 32 31 71 162
 
Biuro Obsługi Mieszkańca ZOMM
tel. (+48) 32 222 22 19 w. 208
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa