ePUAPSEKAPSilesia

Pojemniki i worki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Mysłowice:

 • dostarcza pojemniki i worki na odpady;
 • opisuje pojemniki przez umieszczenie odpowiedniej nalepki;
 • dostarcza opisane worki w odpowiednich kolorach i liczbie;
 • utrzymuje pojemniki w należytym stanie technicznym i porządkowym;
 • utrzymuje pojemniki w należytym stanie sanitarnym.

 

 • Nieruchomości jednorodzinne:
 1. odpady mokre - pojemnik
 2. odpady suche - worek żółty
 3. szkło opakowaniowe - worek biały
 4. papier - worek niebieski
 • Nieruchomości wielorodzinne:
 1. odpady mokre - pojemnik
 2. odpady suche - pojemnik żółty
 3. szkło opakowaniowe - pojemnik biały
 4. papier - pojemnik niebieski

 

W ramach zawartej umowy z konsorcjum firm ZOM Sp. z o.o. oraz Remondis Sp. z o.o. wykonawca ma obowiązek myć i dezynfekować wszystkie pojemniki raz na pół roku.

 

Istnieje możliwość wyposażenia kilku nieruchomości we wspólne pojemniki. Chęć taką właściciele tych nieruchomości powinni zgłosić solidarnie i pisemnie do Zespołu Gospodarki Odpadami oraz dołączyć mapkę z nr. ewidencyjnym działki oraz zaznaczeniem dokładnej lokalizacji ustawienia wspólnych pojemników.

 

Urząd Miasta Mysłowice

Zespół Gospodarki Odpadami
Plac Wolności 1, 41-400 Mysłowice
II piętro, pokój nr 4
tel. (+48) 32 31 71 237
tel. (+48) 32 31 71 162

 

Terminy mycia i dezynfekcji pojemników ustalone na 2017 rok znajdują się w poniższych załącznikach.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa