ePUAPSEKAPSilesia

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

W Mysłowicach przy ul. Miarki 38 (baza ZOM, osiedle Centrum, okolice szybu wschodniego) oraz w dzielnicy Brzezinka przy ul. Piaskowej uruchomione zostały specjalne Punkty, do których mieszkańcy miasta Mysłowice mogą bezpłatnie oddawać m.in. kłopotliwe odpady.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:  

 • w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 - 21:00
 • w soboty, od godz. 8:00 do godz. 14:00

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Karola Miarki 38 i ul. Piaskowej oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Karola Miarki 38.


Odpady przyjmowane nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

 • papier;
 • metale;
 • towrzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • przeterminowane leki;
 • przeeterminowane chemikalia;
 • termometry rtęciowe;
 • zużyte baterie;
 • zużyte akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe do 300 kg na mieszkańca na rok.

Odpady przyjmowane odpłatnie (ceny zostaną podane przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na stronie www.zomm.pl oraz w biurze obsługi i w PSZOK):

 • odpady zmieszane;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powyżej 300 kg na mieszkańca na rok.

W celu weryfikacji limitu odpadów budowlanych przyjmowanych nieodpłatnie dla konkretnej nieruchomości (ilość osób podana w deklaracji x 300 kg/rok) osoba, która przywiozła odpady ma obowiązek okazać dowód tożsamości z adresem zameldowania lub złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu w Mysłowicach z podaniem adresu, z którego odpady pochodzą.

 

Przeterminowane leki i termomentry rtęciowe można również oddać w wyznaczonych aptekach

 ..:: Wykaz aptek ::.. (567.33 KB)

 

Punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych wyłącznie dla mieszkańców miasta Mysłowice. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.

  

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta