ePUAPSEKAPSilesia

Płatności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. następuje zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł miesięcznie na mieszkańca;

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 50,00 zł miesięcznie na mieszkańca.

Jak uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

  • w kasie Urzędu Miasta, ul. Powstańców 1, parter, Biuro Obsługi Mieszkańca, w godzinach pracy urzędu (obsługa jest ułatwiona przy okazaniu pisma z indywidualnym numerem konta bankowego, które zawiera kod paskowy);
  • na poczcie - na indywidualny numer konta bankowego;
  • za pośrednictwem banku - na indywidualny numer konta bankowego.

 

Zasady płatności:

  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez osobnego wezwania do OSTATNIEGO DNIA każdego miesiąca zgodnie z wartością wynikającą ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymuje właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz zarządca nieruchomości wspólnej zamieszkałej w przypadku:

  • złożenia pierwszej deklaracji,
  • zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Zmiana:

  • liczby zamieszkujących osób;
  • wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nie skutkuje nowym zawiadomieniem - numer rachunku bankowego pozostaje ten sam.

 

Do dnia otrzymania w/w nr konta opłatę można wpłacać na nr konta bankowego Urzędu Miasta:

18 1050 1214 1000 0023 9868 2035
ING BANK ŚLĄSKI
 
 
podając w tytule "OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa