ePUAPSEKAPSilesia

Płatności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Przypominamy, że w miesiącu grudniu 2016 roku termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy został ustalony na dzień 30 grudnia 2016 roku.

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2016 roku nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki obowiązujące to:

  • 12,00 zł na mieszkańca na miesiąc;
  • 21,00 zł na mieszkańca na miesiąc, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jak uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

  • w kasie Urzędu Miasta, ul. Powstańców 1, parter, Biuro Obsługi Mieszkańca, w godzinach pracy urzędu (obsługa jest ułatwiona przy okazaniu pisma z indywidualnym numerem konta bankowego, które zawiera kod paskowy).
  • na poczcie - na indywidualny numer konta bankowego;
  • w bankach - na indywidualny numer konta bankowego.

Zasady płatności:

  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez osobnego wezwania do OSTATNIEGO DNIA każdego miesiąca zgodnie z wartością wynikającą ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymuje właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz zarządca nieruchomości wspólnej zamieszkałej w przypadku:

  • złożenia pierwszej deklaracji,
  • zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Zmiana:

  • ilości zamieszkujących osób
  • wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie skutkuje nowym zawiadomieniem - numer rachunku bankowego pozostaje ten sam.

Do dnia otrzymania w/w nr konta opłatę można wpłacać na nr konta bankowego Urzędu Miasta:

18 1050 1214 1000 0023 9868 2035

ING BANK ŚLĄSKI

podając w tytule "OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta