ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.22.2020.LŁ - Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Miasta Mysłowice w 2021 r. Część 1 – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych biorących udział we wspólnym programie ubezpieczenia. Część 2 – Ubezpieczenia komunikacyjne. Część 3 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Numer sprawy:ZP.271.1.22.2020.LŁ
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2020-11-09
Termin składania ofert:2020-12-01 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa