ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.20.2020.AJ „Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice”
Treść:

Zamawiający informuje, że środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji
w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://myslowice.logintrade.net/rejestracja/

https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,29669,650627c390add68b2ee9cf404da91ce1.html

Numer sprawy:ZP.271.1.20.2020.AJ
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):o wartości powyżej 214 00 euro
Data zamieszczenia postępowania:2020-10-22
Termin składania ofert:2020-11-24 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa