ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.21.2020.AO „Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ulicy Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego„
Numer sprawy:ZP.271.1.21.2020.AO
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2020-10-19
Termin składania ofert:2020-12-17 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa