ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.11.2020.AO „Organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice, do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej” (z podziałem na 7 części)
Numer sprawy:ZP.271.1.11.2020.AO
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2020-07-29
Termin składania ofert:2020-08-11 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa