ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:Umowa nr PI.272.2.14.2020 z dnia 24.07.2020 r. w ramach zadania pn.: „Oznakowanie poziome dróg powiatowych”. ”Oznakowanie poziome dróg gminnych”
Numer sprawy:PI.272.2.14.2020
Tryb:Ogłoszenie
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2020-07-28
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa