ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.12.2020.AJ „Remont nawierzchni ulic Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach”
Numer sprawy:ZP.271.1.12.2020.AJ
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2020-07-27
Termin składania ofert:2020-08-19 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa