ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.21.2019.JG - „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Mysłowicach”
Numer sprawy:ZP.271.1.21.2019.JG
Tryb:Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o uPzp
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-10-14
Termin składania ofert:2019-10-23 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa