ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.19.2019.JG - „Remonty chodników w Mysłowicach”, z podziałem na następujące części: Część I. Remont chodnika przy ul. W. Skotnica i bloku przy ul. A. Krajowej środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Szopena-Wielka Skotnica. Część II. 1.Oznakowanie nowego przejścia dla pieszych na ulicy Dzierżonia w rejonie ulicy Asnyka – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Wesoła. 2. Remont chodnika przy ul. Kryształowej – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Wesoła. Część III. Remont chodnika przy ul. K. Wielkiego – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Bończyk-Tuwima. Część IV. Remont chodnika przy ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok. Część V. Utwardzenie pobocza przy ul. Boliny od mostka do przejścia dla pieszych – Rada Dzielnicy Piasek.
Numer sprawy:ZP.271.1.19.2019.JG
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-09-27
Termin składania ofert:2019-10-14 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa