ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.9.2019.AJ - Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18 d w Mysłowicach, na działkach 522/54, 502/53
Numer sprawy:ZP.271.1.9.2019.AJ
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-04-25
Termin składania ofert:2019-06-06 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa