ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.10.2019.DP - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo
Numer sprawy:ZP.271.1.10.2019.DP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-04-24
Termin składania ofert:2019-05-09 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa