ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.8.2019.AJ - „Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich – ul. Obrzeżna Północna i Obrzeżna Zachodnia” – remont ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach.
Numer sprawy:ZP.271.1.8.2019.AJ
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-04-08
Termin składania ofert:2019-04-26 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa