ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.2.2019.JG - Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników w ramach zadań: Część I. Remonty nawierzchni dróg powiatowych. Remonty nawierzchni dróg gminnych. Część II. Remonty bieżące chodników – powiat. Remonty bieżące chodników – gmina.
Numer sprawy:ZP.271.1.2.2019.JG
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-02-25
Termin składania ofert:2019-03-15 godz. 10:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa