ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.34.2018.JP " Świadczenie obsługi prawnej wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mysłowice w 2019 roku"
Numer sprawy:ZP.271.1.34.2018.JP
Tryb:Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o uPzp
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2018-10-25
Termin składania ofert:2018-11-16 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa