ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.30.2018.JP – Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada
Numer sprawy:ZP.271.1.30.2018.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 31-71-259
Fax:(+48) 32 223-40-75
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-10-19
Termin składania ofert:2019-03-14 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa