ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:IW.272.1.8.2018 - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap II” dla zadań:
1) Opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane;
2) Opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5 w Mysłowicach + roboty budowlane;
3) Opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane;
4) Opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane.
Numer sprawy:IW.272.1.8.2018
Tryb:Zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 6 000 netto
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2018-09-06
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa