ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.18.2018.JP – Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej (z podziałem na 6 części).
Numer sprawy:ZP.271.1.18.2018.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2018-08-03
Termin składania ofert:2018-08-13 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa