ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.13.2018.JP - Remonty bieżące dróg powiatowych. Remonty bieżące dróg gminnych. Remonty nawierzchni dróg gminnych. Remonty nawierzchni dróg wewnętrznych.Remonty wewnętrzne dróg wewnętrznych.
Numer sprawy:ZP.271.1.13.2018.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Data zamieszczenia postępowania:2018-06-25
Termin składania ofert:2018-07-10 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa