ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.11.2018.JP - Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej
Numer sprawy:ZP.271.1.11.2018.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 317 12 59
Data zamieszczenia postępowania:2018-06-06
Termin składania ofert:2018-07-12 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa