ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.32.2017.JP - Zakup tablic rejestracyjnych
Numer sprawy:ZP.271.1.32.2017.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 317 12 59
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-11-24
Termin składania ofert:2017-12-05 godz. 10:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa