ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.30.2017.JP - Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelniaka
Numer sprawy:ZP.271.1.30.2017.JP
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Telefon:(+48) 32 317 12 59
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-10-05
Termin składania ofert:2017-10-23 godz. 11:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa