ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ID.272.2.64.2017 - Przebudowa ul. M. Konopnickiej PT + wykonawstwo – przebudowa ul. Konopnickiej – bocznej wraz z remontem odwodnień liniowych
Numer sprawy:ID.272.2.64.2017
Tryb:Zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro
Rodzaj:Roboty budowlane
Telefon:32 31 71 186
E-mail:m.strzoda@um.myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-08-29
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa