ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Tytuł:ZP.271.1.6.2017.JS – część nr 1 – „Budowa boiska przy CKZiU w Mysłowicach” – część nr 2 – „Modernizacja nawierzchni boiska z przeznaczeniem na bieżnię przy SP Nr 1 w Mysłowicach”.
Numer sprawy:ZP.271.1.6.2017.JS
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):pow. 30 tys. euro
Telefon:(+48) 32 317 12 59
E-mail:um_zamowienia@myslowice.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-03-09
Termin składania ofert:2017-03-24 godz. 12:00
Pliki:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa