ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
rodzaj:
status:
miesiąc:
ZP.271.1.8.2019.AJ - „Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich – ul. Obrzeżna Północna i Obrzeżna Zachodnia” – remont ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach.
Data ogłoszenia: 2019-04-08
Termin składania ofert: 2019-04-26 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
ZP.271.1.7.2019.AJ - „Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich – ul. Obrzeżna Północna i Obrzeżna Zachodnia” – remont ul. Obrzeżnej Północnej w Mysłowicach.
Data ogłoszenia: 2019-04-08
Termin składania ofert: 2019-04-24 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa