ePUAPSEKAPSilesia

Zamówienia publiczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
rodzaj:
status:
miesiąc:
PI.271.2.20.2020 – "Zakup i montaż piłkochwytu na placu zabaw przy ul. Krasowskiej - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki".
Data ogłoszenia: 2020-08-03
Termin składania ofert: 2020-08-14 00:00
Tryb: Przetarg do 30 tys. euro
Rodzaj: Roboty budowlane
PI.271.2.21.2020 – "Zakup i montaż altanki na placu zabaw przy ul. Białobrzeskiej - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy".
Data ogłoszenia: 2020-08-03
Termin składania ofert: 2020-08-14 00:00
Tryb: Przetarg do 30 tys. euro
Rodzaj: Roboty budowlane
PI.271.2.22.2020 – "Doposażenie trzech placów zabaw w Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok".
Data ogłoszenia: 2020-08-03
Termin składania ofert: 2020-08-14 00:00
Tryb: Przetarg do 30 tys. euro
Rodzaj: Roboty budowlane
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa