ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
18 września 2020
Wyniki badań wody w sierpniu 2020 r.

Zgodnie z art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1437 ze zm.) Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach wyniki badań laboratoryjnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w miesiącu sierpniu 2020 r.

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa