ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
31 lipca 2020
Trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01.2013 roku
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013, poz. 96) informuje się mieszkańców, że
w dniu 01.08.2020 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

W ramach treningu, na terenie miasta Mysłowice, może zostać wyemitowany dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

 

SYGNAŁY TE NIE OZNACZAJĄ ZAGROŻENIA

 

W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie miasta w dniu planowanego treningu, zagrażającego większemu obszarowi miasta trening zostanie odwołany.

 

                                        Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

                                                                w Mysłowicach

                                                                  (tel. 32 3160040, 32 3160041)

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa