ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
26 marca 2020
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 20 do 24 marca pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy wsparciu Straży Miejskiej dostarczali najbardziej potrzebującym mieszkańcom Mysłowic, czyli seniorom i osobom niepełnosprawnym paczki żywnościowe przygotowane w ramach POPŻ(FEAD). Z uwagi na ilość dostarczanej żywności oraz konieczność zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa akcja rozłożona była na trzy dni. Od 27.03.2010 pomoc będzie dostarczana rodzinom wielodzietnym kwalifikującym się do programu. Obecnie paczki są przygotowywane do dystrybucji przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. O terminach dostarczenia pomocy żywnościowej, rodziny, które wcześniej zostały zakwalifikowane do tego typu wsparcia, zostaną poinformowane telefonicznie.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa