ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
13 lutego 2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowych średniego i niskiego napięcia wraz z zabudową stanowiska słupowego nN dla inwestycji pn: Modernizacja linii napowietrznej SN na terenach leśnych, przebudowa odcinka linii napowietrznej relacji GPZ Brzezinka – Fawent na linię kablową w Mysłowicach przy ul. Długiej na działkach nr 641/46, 1697/46, 1698/46, 1986/46, 714/46, 1140/48, 716/46, 719/42, 2014/42, 722/46, 726/46, 1946/46, 769/42, 1122/78, 1585/78, 1577/78”.
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa