ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
10 października 2019
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzno podające do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek z 2.09.2019r. Spółki Dalkia Polska Energia S.A. ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. : „ Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13MW na terenie Wydziały nr 3 Mysłowice”, zgodnie z postanowieniem znak SKO.OSW/41.9/504/2019/13819/KK z dnia 30.09.2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wyłączyło Prezydenta Miasta Mysłowice od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wyznaczyło Prezydenta Miasta Jaworzno do załatwienia tej sprawy.
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa