ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
9 października 2019
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch studni chłonnych, zlokalizowanych na działce nr 1839/60 obręb Krasowy oraz usługę wodną obejmującą odprowadzanie przez projektowane studnie chłonne, wód opadowych i roztopowych zebranych w rejonie posesji nr 74A z części ul. Kościelniaka w Mysłowicach, do ziemi.
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa